​نمونه تعرفه های خدمات درمانی در کشور عمان

​برای رشته های پزشکی مختلف

موضوعی که باید به آن اشاره شود این است که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های روزافزون علم پزشکی، به خصوص ابداع شیوه‌های جدید در تشخیص و درمان، همچنین پیشرفت فناوری و صنایع پزشکی و ورود آن­ ها به عرصه سلامت، موجب تغییرات وسیعی در نظام ارائه خدمات شده است؛ به دلایل عمده از جمله عدم حضور پزشکان متبحر و مسلط به علم روز، عدم شناخت پزشکان (حتی پزشکان ایرانی) و یا عدم وجود زیرساخت‌های لازم، این خدمات هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را در بخش خصوصی عمان پیدا کند.
انجام جراحی‌های بزرگ با تکنیک‌های نوین و یا انجام خدمات پاراکلینیک مشکل به کمک دستگاه­ ها و ابزارهاي جدید، با کیفیت بهتر و در مدت زمانی کوتاه‌تر، از جمله این پیشرفت‌ها است. اعمال و جراحی‌های کم تهاجم، مبتنی بر فناوری‌هایی چون اندوسکوپی، لاپاراسکوپی و لیزر در مقابل اعمال جراحی که به روش باز انجام می‌شوند، افزایش یافته است. خدمات ویژه اعمال جراحی کودکان و نوزادان به­ ویژه در کودکان زیر ۲ سال، به وفور قابل انجام گردیده است. همچنین درمان های سوختگی، خدمات طب پیشگیری، طب ورزشی، خدمات رژیم درمانی، مشاوره ژنتیک و خدمات تهاجمی عروق مغزی از جمله خدماتی هستند که قابل ارائه در مجموعه جامع بیمارستان ایرانیان عمان خواهند بود. خدمات مربوط به ناباروری هم در مجموعه بیمارستان ایرانیان در عمان مد نظر قرار گرفته است.
شاید به جرأت بتوان گفت نزدیک به ۱۰ هزار خدمت و فناوری با توجه به ماهیت آن­ ها وجود دارد که هر کدام جدا از تکمیل چرخه خدمات در يك سیستم جامع درمان، ارزش‌های مادی تعریف شده جهانی و قابليت ارزش آفريني براي پزشکان و سرمايه گذاران را دارند.
لازم به ذکر است به علت عدم وجود مستندات مالي در مراكز خصوصي حال حاضر کشور عمان در رابطه با تعرفه خدمات بسیاری از خدمات جامع و نوین بیمارستانی، در این بخش تعرفه یکسری از خدمات درمانی به عنوان نمونه ارائه شده است.
توجه: در جداول ارائه شده، قیمت 1 ریال عمان برابر با 65/000 تومان در نظر گرفته شده است.

Procedure

OMR

​تومان

Obstetrics & Gyneacology

$

C-SECTION DELIVERY

3250

1200

81/250/000

NORMAL DELIVERY

575

1495

​37/375/000

C-SECTION+MYOMECTOMY (MULTIPLE) - INCL BIOPSY

2337

6076

152/000/000

GENETIC AMNIOCENTESIS

395

1027

25/675/000

LAPAROSCOPIC TOTAL HYSTERECTOMY

2337

6076

MYOMECTOMY - SINGLE

1344

3494

VAGINAL HYSTERECTOMY

IUD INSERTION (UNDER GA)

290

754

18/850/000

152/000/000

87/360/000

1403

3648

91/195/000

ENT

Procedure

OMR

AUDIOMETRY TESTING

26

$

68

​تومان

1/706/000

EAR SUCTION CLEARANCE (BOTH)

25

65

1/625/000

75/985/000

FESS - COMPLEX

1169

3039

FRACTURED NOSE-CORRECTION

877

2280

57/000/000

1880

EUA (EAR /NOSE/THROAT) + MINOR PROCEDURE

410

1066

SUPERFICIAL PAROTIDECTOMY

1607

4178

ADENO TONSILLECTOMY

MASTOIDECTOMY - COMPLEX

1403

3648

91/195/000

26/650/000

104/455/000

723

47/000/000

GENERAL SURGERY - ABDOMINAL

Procedure

OMR

ABDOMINAL WALL MASS EXCISION AND RECONSTRUCTION

4675

$

12155

​تومان

303/875/000

INGUINAL HERNIA -LAPAROSCOPIC-UNILATERAL

1285

3341

83/525/000

136/695/000

LAPAROSCOPIC MESENTERIC CYSTECTOMY

2103

5468

VAGOTOMY & PYLOROPLASTY

2221

5775

144/365/000

GENERAL SURGERY - BREAST

Procedure

OMR

MASTECTOMY - BILATERAL

1636

$

4254

​تومان

106/340/000

REMOVAL OF BREAST IMPLANTS

1403

3648

91/195/000

76/000/000

BLOCK DISSECTION OF AXILLARY LYMPH NODES
(INCL BIOPSY)

1169

3039

GENERAL SURGERY - ENDOSCOPIC PROCEDURES

Procedure

OMR

COLONOSCOPY AND POLOPEKTOMY

445

$

1157

​تومان

29/000/000

GASTROSCOPY WITH INJECTION THERAPY

877

2280

57/000/000

42/000/000

OESOPHAGEAL VARICES BANDING

643

1672

RIGID SIGMOIDOSCOPY

234

608

15/210/000

GENERAL SURGERY - GASTRO INTESTINAL TRACT

Procedure

OMR

ABDOMINAL PERINEAL RESECTION

3506

$

9116

​تومان

228/000/000

ANAL FISTULA - COMPLEX (INCL BIOPSY)

935

2431

61/000/000

72/150/000

DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY

1110

2886

LAPAROTOMY (MULTIPLE COMPLEX PROEDURE)

4675

12155

304/000/000

GENERAL SURGERY - HEAD AND NECK

Procedure

OMR

EXCISION OF THYROGLOSSAL CYST

935

$

2431

​تومان

61/000/000

HEMI-THYROIDECTOMY

1227

3190

80/000/000

107/000/000

TOTAL THYROIDECTOMY

1636

4254

GENERAL SURGERY - OTHER ORGANS

Procedure

OMR

GASTRIC BYPASS -LAPAROSCOPIC

5259

$

13673

​تومان

342/000/000

DIAGNOSTIC LAPROSCOPY AND LN BIOPSY

2659

6913

172/835/000

83/525/000

CERVICAL L NODES RESECTION

1285

3341

GENERAL SURGERY - SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE

Procedure

OMR

EXTENSIVE DERMABRASION OF SKIN - GA

877

$

2280

​تومان

57/000/000

LIPOMA - SMALL

351

913

23/000/000

22/000/000

SEBACEOUS CYST - GA

334

868

NEUROSURGERY

Procedure

OMR

CRANIOPLASTY

2805

$

7293

​تومان

183/000/000

CRANIOTOMY FOR THE BRAIN ABSCESS / CYST

3740

9724

243/000/000

243/000/000

TRANS-SPHENOIDAL SURGERY

3740

9724

PERIPHERAL NERVE - REPAIR

759

1973

50/000/000

3341

INTER PEDICULAR SCREW FIXATION

4675

12155

SPINAL EXPLORATION & BIOPSY

1519

3949

PERCUTANEOUS CORDOTOMY OF SPINAL CORD

MICRODISCECTOMY CERVICAL+ GRAFT/PLATE

4091

10637

266/000/000

304/000/000

98/735/000

1285

83/525/000

ORTHOPAEDICS SURGERY

Procedure

OMR

ADDUCTOR  TENOTOMY

501

$

1303

​تومان

33/000/000

FASCIOTOMY (LEG)

1169

3039

76/000/000

85/345/000

MENISECTOMY

1313

3414

ANKLE ARTHROSCOPY

1403

3648

92/000/000

4407

KNEE REPLACEMENT-TOTAL-BILATERAL

6901

17943

ARTHRODESIS PIP JOINT - FINGER

1519

3949

MCP JOINT ARTHROPLASTY

HIP REPLACEMENT- TOTAL-BILATERAL

7235

18811

470/000/000

448/000/000

98/735/000

1695

110/000/000

PAEDIATRIC SURGERY

Procedure

OMR

LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA - UNILATERAL

1169

$

3039

​تومان

76/000/000

LIPOMA REMOVAL (LARGE)

701

1823

46/000/000

76/000/000

REPAIR OF FUSED LABIA-PAED

1169

3039

UMBILICAL HERNIA REPAIR-PAEDIATRIC

668

1737

43/000/000

PLASTIC SURGERY

Procedure

OMR

FACE AND NECK LIFT

2671

$

6945

​تومان

174/000/000

NOSE SURGERY (CARTILLAGE & BONE)

2894

7524

188/000/000

228/000/000

ABDOMINOPLASTY WITH LIPOSUCTION

3506

9116

RHINOPLASTY

1870

4862

122/000/000

UROLOGY SURGERY

Procedure

OMR

PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY(PCNL)

1680

$

4368

​تومان

109/000/000

ENDOSCOPIC TRANSECTION OF BLADDER

1285

3341

84/000/000

31/000/000

VASECTOMY GA

467

1214

CYSTOSCOPY

418

1087

27/000/000

DERMATOLOGY

Procedure

OMR

BOTOX INJECTION

172

$

445

​تومان

11/000/000

HAIR REMOVAL : FULL LEGS

264

686

17/000/000

5/000/000

SKIN BIOPSY

78

205

DERMAROLLER MICRONEEDLING

48

124

3/000/000

CARDIOLOGY

Procedure

OMR

ECHO CARDIOGRAM - ADULT

37

$

97

​تومان

2/400/000

HOLTER MONITOR

39

101

2/500/000

3/250/000

STRESS TEST

50

130

OPHTHALMOLOGY

Procedure

OMR

CORNEAL DERMOID EXCISION

369

$

959

​تومان

24/000/000

REPAIR OF CORNEAL/SLCERAL LACERATION

421

1095

27/000/000

10/000/000

HYPHAEMA DRAINAGE

158

413

PTOSIS REPAIR

395

1027

26/000/000

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

درخواست مشاوره